Business Model Canvas – for deg som skal starte egen bedrift

Har man en en god forretningside, må man tenke gjennom hele forretningsløpet. Det er ikke nok å vite hva du ønsker bedriften skal gjøre, men du må også vite hvordan det skal gjennomføres i praksis, og det er her forretningsmodellen kommer inn.

Innovasjon Norge beskriver at en forretningsmodell skal besvare spørsmål som;

 • Hva skal du levere?
 • Hvem er kunden?
 • Hvem er venner og konkurrenter?
 • Hvordan skal du selge?
 • Hvordan skal du ta betalt?
 • Hvordan skal du levere?

Det å forsøke å besvare disse spørsmålene på en systematisk og oversiktlig måte, er ikke nødvendigvis lett, og det er her The Business Model Canvas kommer inn. The Business Model Canvas er
en mal for forretningsmodeller utviklet av Alexander Osterwalder i 2008, og er et visuelt diagram bestående av 9 byggeklosser som beskriver bedriftens aktiviteter.

Business_Model_Canvas

The Business Model Canvas’ 9 byggesteiner

 1. Kundesegmenter: Hvem skal vi skape verdi for, og hvem er våre viktigste kunder?
 2. Verdiløfte: Hvilke verdier tilbyr vi våre kunder, og hvilke problemer hjelper vi kundene med å løse?
 3. Kanaler: I hvilke kanaler ønsker kundene å bli møtt, og hvor møter vi dem nå? Hvilke kanaler er de mest kostnadseffektive?
 4. Kundeforhold: Hva slags forhold forventer hvert kundesegment at du har til dem, og hvordan har du tenkt å opprettholde dette forholdet?
 5. Inntektsstrøm: Hva er kundene villige til å betale, og hva betaler de nå? Hvordan betaler de nå, og hvordan ønsker de å betale?
 6. Nøkkelressurser: Hvilke nøkkelressurser krever vårt verdiløfte, våre distribusjonskanaler, våre kundeforhold og vår inntektsstrøm?
 7. Nøkkelaktiviteter: Hvilke nøkkelaktiviteter krever vårt verdiløfte, våre distribusjonskanaler, våre kundeforhold og vår innteksstrøm?
 8. Nøkkelpartnere: Hvem er våre viktigste partnere og leverandører? Hvilke ressurser får vi av våre partnere og hvilke aktiviteter utfører de?
 9. Kostnadsstruktur: Hva er de viktigste kostnadene i vår forretningsmodell, og hvilke aktiviteter og ressurser er de dyreste?

Strategyzer

Du kan ta i bruk Business Model Canvas ved å printe den ut og skrive på arket, eller du kan bruke det digitale verktøyet Strategyzer. Her kan du legge til post-it-lapper, notater, lenker og kommentarer i hver bolk. Du kan også legge til finansielle estimater for å få en oversikt over fremtidige kostnader og inntekter. Dette er et enkelt og nyttig verktøy som kan benyttes av så og si alle bedrifter i oppstartsfasen.

For en kort og oversiktlig presentasjon av Business Model Canvas, se denne videoen:

For video om hvordan Strategyzer appen fungerer, trykk her.

Kilder:

Innovasjon Norge: http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/#.Vqc5CoTMevs

Strategyzer: http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc?_ga=1.113000900.1384733555.1453798360

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *