Digitale markedsføringstrender 2016

Nå er vi et stykke ut i 2016 og det har allerede skjedd mange endringer innen markedsføring og sosiale medier som har tvunget annonsører til å tenke på andre måter enn tidligere. Verden blir stadig mer kompleks og konkurransen øker. Dette fører til at annonsører må være mye mer spisset mot kundene og mottakerne enn tidligere. De trendene jeg ønsker å trekke frem som har allerede vist seg, og som jeg tror fortsatt kommer til å være viktige er: Omnikanal, videomarkedsføring og programmatisk annonsering.

 

1. OMNIKANAL

Forbrukernes handlevaner har endret seg og er i stadig utvikling. Forbrukere har gått fra å bruke en eller to kanaler til flere plattformer, til en onmikanalopplevelse som kombinerer den digitale og den fysiske verdenen. Dette gir forhandlere muligheten til å interagere med kundene online, i butikker, gjennom mobile enheter, sosiale medier, TV også videre.

Omnikanal er en tilnærming innen salg hvor man forsøker å tilby kunden en sømløs shoppingopplevelse enten kunden handler online fra en desktop eller en mobil enhet eller i en butikk. En rapport fra Google og Nielsen (2013) viser at kunder bruker over 15 timer ukentlig på undersøkelser på mobilen. Rapporten viser også til hvor viktig mobilen er for kjøpsbeslutningen da hele 93% går videre til å kjøpe produktet de har undersøkt, og 69% gjør de innenfor en radius på 8 km.

Flere og flere bedrifter begynner å benytte seg av omnikanal, men mange har fortsatt kun det som kalles multikanal. Det som skiller en omnikanalopplevelse fra en multikanalopplevelse er at det er en virkelig interaksjon mellom kanalene. Et eksempel som blir dratt frem er at hvis en bedrift har implementert en omnikanaltilnærming så vil selgeren i butikken kunne referere til kundens tidligere kjøp og preferanser like lett som en kundeservicerepresentant kan gjøre over telefon.

Det vi ser blant norske forhandlere er at de har begynt å benytte seg av en ”klikk-og-hent”-ordning. Dette gir kunden mulighet til å gjøre research på egenhånd, finne den varen de ønsker, reservere den via nettstedet til valgfri butikk og hente den i butikk i løpet av (vanligvis) 48 timer.

Denne videoen viser hvordan en omnichannelopplevelse kan gjennomføres:

 

2. VIDEOMARKEDSFØRING

 

Innholdsmarkedsføring blir stadig mer visuelt, og det er tydelig at videomarkedsføring er en av trendene som har blomstret veldig i 2016, og som kommer til å påvirke markedsføringslandskapet i lang tid fremover. Det har blitt predikert at i løpet av 2019 vil 80% av all internettrafikk være video. Til sammenlikning besto 64% av internettrafikken i 2014 av video, og det blir spådd at store deler av denne økningen vil skje i 2016.

Video er en effektiv måte å fange kundenes oppmerksomhet på. Det sies at vi husker 20% av det vi hører og 30% av det vi ser, men vi husker formidable 70% av de vi både ser og hører. Video er da et effektivt verktøy for å få mottakerne til å huske budskapet. I tillegg vil man, ved å trigge mottakernes følelser, også kunne bygge sterke relasjoner.

Forbes trekker frem 5 trender innen videomarkedsføring som vi bør holde øynene oppe for i 2016:

  1. «Branded video content» er videoer som publiserer under et merkevarenavn og har som formål å engasjere brukere, tilby verdi og presentere en direkte og overbevisende call-to-action. Dette kan være intervjuer, bak kulissene-videoer, kortfimer eller videoserier med ulikt tema.
  2. Videoer på hjemmesider og produktsider. Videoer vil ikke lengre kun forbeholdes off-sites som Youtube og andre kanaler. Annonsører vil finne måter å inkorporere videoer i designet på nettsiden.
  3. Bruk av animerte GIFs og korte videoer vil øke. Tiden en gjennomsnittlig person greide å holde oppmerksomheten oppe i 2015 var på 8,25 sekunder. For å fenge mottakeren og sørge for at han/hun får med seg budskapet er GIFs og korte videoer svært gode. Det enkle er ofte det beste!
  4. Sanntids historiefortelling via Live-Stream. I 2015 kom Meerkant og Periscope som er videoplattformer som gjør det mulig for brukere å live-streame videoer til sine følgere, og i år lanserte Facebook; Facebook Live. For annonsører er livestreaming et nyttig verktøy i å bygge gode kunderelasjoner. Her kan man prate til kundene og svare på spørsmål i sanntid.
  5. Video vil revitalisere e-postmarkedsføring. E-postmarkedsføring blir svært mye brukt, og det blir stadig vanskeligere å finne innhold som engasjerer mottakeren mer enn hva konkurrenten gjør. Video i e-postmarkedsføringen vil føre til at markedsførerne blir mindre avhengig av tekstinnhold og de kan lettere engasjere mottakeren.

 

 

3. PROGRAMMATISK ANNONSERING

Programmatisk annonsering er automatisk kjøp og salg av nettannonser via en børs. Det er en metode for å  målrette hva slags publikum du ønsker at skal se annonsen din. Det kan omfatte segmenter i forhold til demografi, som alder, kjønn og sosial status, i tillegg geografi, som visse deler av et land. Som med betalte søk kan du begrense annonsene til tider på dagen, samt frekvens. Du kan også selv bestemme hvor annonsene skal vises, og på denne måten betaler du for svært effektive annonser, levert til rett person til rett tid. Programmatisk annonsering er har endret hvordan man tradisjonelt kjøper annonser, og en kjøper er ikke lengre låst til en kontrakt med en utgiver om å kjøre et visst antall annonser.

Hvordan fungerer det?

Programmatisk annonsering er kjøp og salg av reklameplass basert på algoritmer i sanntid. Denne prosessen foregår ved at en programvare automatiserer kjøpet, plasseringen og optimaliseringen av medieinnholdet via et budsystem. Det at prosessen er automatisert betyr at det gjøres i sanntid, og er ikke avhengig av mennesker. Dette budsystemet kalles gjerne «Real Time Bidding» (RTB).

Det er hovedsakelig to typer nettannonser som kjøpes på denne måten:

  1. Retargeting: Annonsen vises til personer som tidligere har besøkt nettsiden din.
  2. Audience targeting: Annonsen vises til personer som kriterier for åpne demografiske eller geografiske data.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *